1927 Berlin
5 v.r. Thea Tampier, 6 v.r. Karl Tampier sen.
schließen